Sposoby montażu zestawów kołowych do urządzeń

Ograniczona  ilość miejsca dostępnego w obrębie niektórych działów produkcji, szczególnie kręte trasy, jakie ma do pokonania urządzenie bardzo często wymaga szczególnych cech manewrowych, aby prowadzenie wózka dla operatora było łatwiejsze.
Zwrotność: jest definiowana jako zdolność wózka do zmiany kierunku;
Kierunek: odnosi do trajektorii wózka jaką pokonuje wzdłuż określonego kierunku.

W zależności od wymagań manewrowych jakie stawiamy urządzeniom, należy odpowiedni rozstawić koła. Poniżej przestawione jest kilka podstawowych sposobów umieszczenia kół pod urządzeniem.

Dwa zestawy skrętne i dwa zestawy stałe: najlepiej sprawdzają się na długich i prostych trasach, gdzie jest tylko kilka zmian kierunku. Najczęściej stosowane rozmieszczenie zastawów kołowych np. w wózkach platformowych, większość pojazdów mechanicznych wykorzystuje takie rozmieszczenie (samochody, wózki widłowe itp.)

nośność koła lub zestawu= (ciężar pojazdu+przenoszony ładunek)/3

Dwa zestawy stałe i dwa zestawy skrętne: idealnie nadają się do długich tras na których następuje tylko kilka zmian ruchu. Takie rozmieszczenie kół umożliwia po pierwsze łatwy obrót w miejscu, po drugie dobra jazda po linii prostej. W miarę możliwości do zastosowań na równej powierzchni.

nośność koła lub zestawu= (ciężar pojazdu+przenoszony ładunek)/3

Cztery zestawy skrętne: używanie na krótkich trasach, częste zmiany kierunku np. podczas podejścia do maszyn lub półek. Wózek źle się prowadzi podczas jazdy na wprost . Odpowiednie do przestrzeni ciasnych, gdzie wymagane jest manewrowanie we wszystkich kierunkach. Najczęściej taki układ spotykamy w marketach przy wózkach na zakupy dla klientów.

nośność koła lub zestawu= (ciężar pojazdu+przenoszony ładunek)/3

Cztery zestawy stałe: długie i proste trasy, bez zmiany kierunku. Taki układ zestawów kołowych często wykorzystywany na liniach produkcyjnych, przy obróbce. Wózki z takim rozmieszczeniem zestawów często posiadają sterownik z napędem.

nośność koła lub zestawu= (ciężar pojazdu+przenoszony ładunek)/2

Cztery zestawy skrętne oraz dwa zestawy stałe, takie rozmieszczenie zalecane jest przy długich urządzeniach i przy dużych obciążeniach. Takie rozmieszczenie kół ułatwia nam manewrowanie urządzeniem.

nośność koła lub zestawu= (ciężar pojazdu+przenoszony ładunek)/4

Skomentuj: Sposoby montażu zestawów kołowych do urządzeń

Musisz być zalogowany aby komentować.