kwiecień 28

Ø oponki z pełnej gumy: praca bez hałasu, nie niszcząca podłoża, niewielkie drgania podczas transportu, opory toczenia są mniejsze niż przy jeździe na oponkach pneumatycznych. Ø Oponki z pełnej antystatycznej gumy: opona jest zazwyczaj szarego koloru i nie pozostawia śladów, jest nie brudząca. Jest odpowiednia do urządzeń gdzie odprowadzanie ładunków elektrycznych jest wymagane (szpitale, laboratoria) […]

kwiecień 28

Guma[1] to (gummi = żywica, guma) to  produkt wulkanizacyjny – kauczuku naturalnego, syntetycznego lub też ich mieszanek zawierający około 3% siarki oraz różne inne dodatki (zmiękczacze, barwniki i in.). Guma (zwłaszcza miękka) jest materiałem bardzo elastycznym (wytrzymuje duże odkształcenia), odpornym na działanie czynników chemicznych. Jest to produkt odznaczający się zdolnością do dużych odwracalnych odkształceń elastycznych. […]

kwiecień 16

Umownie elastycznością nazywa się zdolność materiału do odzyskiwania początkowego kształtu po usunięciu naprężeń, które wywołały odkształcenie. Najbardziej rozpowszechnioną metodą oznaczania elastyczności jest metoda oznaczania elastyczności przy odbiciu, nazywana także odbojnością. Standardowa elastyczność przy odbiciu jest definiowana jako stosunek energii zwróconej do energii włożonej podczas uderzenia kuliście zakończonego wgłębnika, o określonej masie, w płaską próbkę do […]

kwiecień 12

Pod wpływem różnych czynników mechanicznych powierzchnia tworzywa użytkowego ulega zużyciu wskutek odrywania się z niej drobnych cząstek. Najczęściej powodem tego jest tarcie. Zużyciem ściernym nazywa się odrywanie tworzywa z dwu stykających i przesuwających się względem siebie powierzchni, spowodowane występującymi nierównościami lub obecnością twardych cząsteczek obcego tworzywa. Ten sam układ dwu tworzyw trących może dawać zupełnie […]

kwiecień 7

Twardość gumy definiowana jest jako łatwość, z jaką igła o specjalnym kształcie zagłębia się w próbkę gumy. Istnieje kilka skal twardości, które używane są zależnie od rodzaju badanej gumy. W większości przypadków stosowana jest skala twardości według Shore’a. Skala A według Shore’a używana jest do gum miękkich, natomiast skala D przeznaczona jest do gum i […]