Opory ruszania i toczenia kół

Opór ruszania z miejsca to siła, jakiej należy użyć, aby wprawić w ruch koło znajdujące się w stanie spoczynku.
Siła potrzebna, aby utrzymać koło w ruchu jednostajnym, nazywana jest oporem toczenia.
Na opór ruszania i toczenia wpływ mają następujące czynniki: średnica koła, bieżnik, twardość bieżnika i opony, elastyczność bieżnika, łożyskowanie kół i podłoże.
Opór toczenia powstaje wskutek ciągłego sprężania i rozprężania bieżnika w trakcie toczenia .
Pomiar oporu toczenia odbywa się na stanowisku do testów.
Wartości pomiarów określane są w warunkach idealnych: równa, gładka, czysta i wolna od przeszkód powierzchnia, stała prędkość , stała temperatura, oraz obciążenie: 2/3 maksymalnej nośności. Warunki użytkowania odbiegające od normy (właściwości podłoża, temperatura, prędkość) muszą zostać uwzględnione przy doborze mechanizmów jezdnych i mogą w znacznym stopniu wpływać na wartości oporu toczenia.

Comments are closed.